Почетна > Нови Сад
Нови Сад НС запошљава

Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 12. септембар

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду.
Фото: Градске инфо

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИК– 1 извршилац, дипломирани правник, без радног искуства, обавезно знање рада на рачунару

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР– 2 извршиоца, средња медицинска школа-смер лабораторијски техничар, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад

БИОЛОГ ЗА РАД У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ– 5 извршилаца, седми степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, обавезно знање енглеског језика (средњи ниво)

ПЕГЛЕРКА ЗА РАД У ПЕРИОНИЦИ ВЕША– 1 извршилац, основно образовање, без обзира на радно искуство

СЕРВИСЕР ЕЛЕКТРОБИЦИКЛОВА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА– 1 извршилац, четврти степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, пожељно знање рада на рачунару

ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА– 1 извршилац, средња стручна спрема, без обзира на радно искуство

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА– 1 извршилац, средња стручна спрема саобраћајног или техничког смера, возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно искуство

БЛАГАЈНИК– 1 извршилац, средње образовање економске струке, знање рада на рачунару, без обзира на радно искуство

ПОМОЋНИ РАДНИК У КУХИЊИ– 1 извршилац, основно образовање, радно искуство није неопходно

ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ– 2 извршиоца, седми степен стручне спреме, без обзира на радно искуство

Више информација је доступно на сајту Националне службе за запошљавање.

Radna mesta kojima posreduje NSZ između poslodavca i radnika, 7. septembar

 

Преузмите андроид апликацију.