Почетна > Србија
Србија

Рејтинг Србије подржан кредибилном фискалном политиком

Рејтинг Србије подржан је кредибилном макроекономском и фискалном политиком, коју води Влада Србије, као и снажним растом БДП-а током претходне године, оценила је агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings, која је у свом извештају од 25. фебруара потврдила кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање.
Фото: Pixabay/илустрација

Снажан раст економске активности, раст пореских прихода, уз постепено укидање владиних мера за подршку привреди, утицали су на смањење дефицита опште државе, који је у 2021. години износио 4,2 одсто БДП-а, наведено је у извештају, а саопштава Министарство финансија.

Такође, Агенција Fitch очекује наставак постепеног смањивања буџетског дефицита, и предвиђа његово смањење на 3,1 одсто БДП-а у 2022. години, односно на 1,8 одсто БДП-а у 2023. години.

Захваљујући снажном опоравку домаће тражње, у 2021. години остварен је раст бруто домаћег производа од чак 7,5 одсто.

Такође, и у наредним годинама очекује се раст БДП-а изнад дугорочног тренда, наведено је у саопштењу.

Агенција сматра да је очуван јак банкарски сектор, остварен раст кредитне активности, смањено учешће проблематичних кредита, као и да су предузете правовремене и свеобухватне фискалне и монетарне мере.

Одговорно вођење економске политике у претходним годинама и добри економски резултати, остварени у периоду пре и задржани током пандемије, резултирали су постизањем стабилних и одрживих јавних финансија, а ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.

Агенција констатује да се учешће јавног дуга опште државе у бруто домаћем производу стабилизовало на 57,5 одсто на крају 2021. године и очекује његово враћање на силазну путању, уз пројектовани пад на 52,5 одсто на крају 2023. године.

Агенција похваљује и чињеницу да је просечно време до доспећа дуга продужено на 8,3 година, са 6,1 године, колико је износило на крају 2019. године.

Очекивања Агенције су да ће се у 2022. години емитовати дуг превасходно у домаћој валути, што ће довести до раста учешћа дуга деноминованог у динарима и смањења валутног ризика.

У Извештају се наводи и да је Република Србија у децембру 2021. године отворила Кластер 4 у преговорима са Европском унијом.

Стабилна прогноза за наредни период је доказ да Република Србија наставља да води одговорну монетарну и фискалну политику, усмерену на даље реформе, како би се побољшало пословно окружење и повећале инвестиције, наведено је у саопштењу.

Рекордна запосленост у Србији у овом тренутку

Преузмите андроид апликацију.