Почетна > Србија
Бизнис Србија

Разлика у полу престаје да буде фактор осигурања

Фактор пола неће се моћи да се користи при одређивању премија и накнада осигурања од 31. децембра ове године, одлучила је Народна банка Србије.
Фото: WikimediaCommons/Djordje Stakić

У одлуци објављеној у Службеном гласнику наводи се да су друштва за осигурање дужна да при закључењу новог уговора о осигурању обезбеде једнак третман жена и мушкараца при одређивању премија и накнада.

„Трошкови који се односе на ризике у вези са трудноћом, као и са материнством за време породиљског одсуства не могу да доведу до разлика у премијама и накнадама између жена и мушкараца у новим уговорима о осигурању“, наводи се у одлуци.

Дозвољено је коришћење фактора пола у појединим случајевима за уговоре закључене до 30. децембра ове године.

У одлуци се наводе и случајеви у којима осигуравајућа друштва могу узимати у обзир каратеристична својства одређеног пола, односно користити податке о полу приликом преузимања ризика код животних и добровољног здраственог осигурања.

Као фактори који нису повезани са полом наводе се године старости, здравствено стање, инвалидитет, занимање и друге личне каратеристике.

НБС је оставила могућност да ближе уреди начин извештавања у вези са применом те одлуке.

Осигуравајућим друштвима остављен је рок да до 30. новембра ускладе своја акта са одлуком НБС.

Одлука је донета ради унапређења родне равноправности у приступу услугама осигурања.

U aprilu 2023. očekuje se inflacija od pet odsto

Преузмите андроид апликацију.