Почетна > НС запошљава
НС запошљава

Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 28. јун

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ- 1 извршилац, обавезно радно искуство, пожељно поседовање лиценце, напомена: рад у сменама

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ/ЦА- 1 извршилац, без радног искуства у струци

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПРИПРАВНИК/ЦА- 1 извршилац, завршен Правни факултет, са или без радног искуства, предност- положен правосудни испит, знање енглеског језика и рада на рачунару

ПРАВНИК/ЦА ЗА КОРПОРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ- 1 извршилац, без радног искуства-приправник, обавезно добро познавање рада на рачунару

ТЕЛЕФОНИСТА ТАКСИ РАДИО ЦЕНТРА – 2 извршиоца, најмање завршена основна школа, радно искуство није неопходно, напомена: сменски рад

ШЕФ АУТО СЕРВИСА- 1 извршилац, предност кандидатима за завршеном високом школом машинског или саобраћајног смера, пожељно радно искуство

РАДНИК/РАДНИЦА У ПРОИЗВОДЊИ- 10 извршилаца, образовање од I до IV степена стручне спреме, радно искуство није неопходно, напомена: рад у сменама, обезбеђен превоз

ПРОДАВАЦ/ПРОДАВАЧИЦА ЗА РАД У БУТИКУ- 2 извршиоца, средња школа без обзира на усмерење, потребно радно искуство у продаји, напомена: рад у сменама

АУТОЛИМАР- 1 извршилац, најмање 3 године радног искуства у струци, поседовање возачке дозволе Б категорије, пожељно искуство у раду са Renault и Dacia возилима

КЊИГОВОЂА- 1 извршилац, средња школа-смер економија или финансије, годину дана радног искуства, обавезно добро познавање рада на рачунару

РАДНИК/ЦА У ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ- 1 извршилац, завршена основна школа, више од 6 месеци радног искуства на истим или сличним пословима, напомена: рад у сменама

ВОДОИНСТАЛАТЕР- 1 извршилац, завршена основна школа, обавезно радно искуство, напомена: рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз

САРАДНИК/ЦА ЗА АРХИТЕКТОНСКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ- 1 извршилац, високо образовање из области архитектуре, без радног искуства-приправник, обавезно добро познавање рада на рачунару

САРАДНИК ЗА СЕЛЕКЦИЈУ КАДРОВА- 1 извршилац, психолог, без радног искуства-приправник, обавезно добро познавање рада на рачунару

ДИРЕКТОР/КА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ- 1 извршилац, високо образовање економског или пољопривредног усмерења, 5 година радног искуства на истим или сличним пословима

Више информација је доступно на сајту Националне службе за запошљавање: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi

 

Ознаке