Почетна > Србија
Србија

Пријаве пореза на доходак до 16. маја

Министар финансија Синиша Мали донео је Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину, а пореске пријаве подносе се најкасније до 16. маја.
Фото: Градске инфо

У документу доступном на сајту Министарства подсећа се да тај порез плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у 2021. години.

Обвезници пореза су резиденти за доходак остварен на територији Србије и у другој држави, и нерезиденти за доходак остварен у Србији.

Неопорезиви износ дохотка за 2021. годину је 3.268.224 динара што је троструки износ просечне прошлогодишње зараде по запосленом у Србији која је износила 1.089.408 динара.

Приходи остварени у 2021. години који се опорезују су зарада, као и опорезиви приходи: из самосталне делатности, од ауторских и сродних права, и права индустријске својине, од непокретности, од закупа покретних ствари, спортиста и спортских стручњака, од пружања угоститељских услуга као и поједини приходи остварени и опорезовани у другој држави.

У Објашњењу су наведени приходи који се умањују за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, па и за порез плаћен у другој држави односно у случају обвезника млађих од 40 година.

Наведено је да је доходак за опорезивање тако разлика између укупног годишњег дохотка умањеног по више основа и неопорезивог износа дохотка.

Пореска основица, односно опорезиви доходак, је износ који је додатно потенцијално умањен за личне одбитке, где су и одбици и за чланове породице, а они не могу бити већи од 50 посто дохотка за опорезивање.

За опорезиви доходак до 6.536.448 динара пореска стопа је 10 процената, а за део дохотка преко тог износа стопа је 15 посто.

Пореске пријаве се подносе најкасније до 16. маја, а обавезу подношења имају они који су остварили преко 3.268.224 динара опорезивог дохотка.

У Објашњењу су дати и примери обрачуна пореза на доходак грађана.

Danas isplata posebne novčane naknade za mart

 

Преузмите андроид апликацију.