Почетна > Бизнис
Бизнис

Повећан број електронски основаних привредних друштава

У првих шест месеци од ступања на снагу одредбе Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (АПР) којим је уведена обавезна електронска регистрација оснивања привредних друштава, у агенцији је, почев од 17. маја 2023. године, путем портала за електронску регистрацију привредних субјеката основано 4.062 привредних друштава.
Фото: Unsplash/jeriden94

Унапређени портал омогућује подношење регистрационе пријаве за оснивање свих форми привредних друштава уз употребу квалификованог електронског сертификата, плаћање накнаде за регистрацију путем платне картице, као и достављање одлуке регистратора у форми електронског документа.

Овај начин регистрације скраћује време припреме документације и поједностављује поступак регистрације, а подносиоци пријаве не морају да доносе документацију на шалтер или да је шаљу путем поште.

Такође, с обзиром на то да је износ накнаде за електронску регистрацију нижи у односу на висину накнаде за регистрацију у папирној форми, смањени су и трошкови електронске регистрације.

Агенција је, да подсетимо, увела електронску регистрацију привредних субјеката још 2018. године, када је омогућено електронско подношење пријаве за оснивање предузетника и једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО), а од 2019. године и вишечланог ДОО-а.

Корисницима је тада остављена могућност избора између два начина регистрације – у папирној или електронској форми, али се за овај други начин опредељивао мали проценат корисника. Тако је у периоду од 1. јануара до 17. маја ове године, путем електронске пријаве основано свега 367 привредних друштава, док је од увођења обавезне електронске регистрације 17. маја број електронски основаних друштава повећан чак 11 пута.

Са порастом броја електронских сервиса за привреду и грађане и са масовнијом применом квалификованих електронских сертификата, постепено је почео да расте број електронских регистрација.

Као илустрација могу да послуже подаци предузетника, који нису у обавези да електронски региструју оснивање.

У 2022. години електронским путем је регистровано 3.765 предузетника, док је у овој години, закључно са 17. новембром, основано 5.615 предузетника.

Kipar, Grčka i Francuska u ekonomskom strahu od 2024. godine

Преузмите андроид апликацију.