Почетна > Бизнис
Бизнис

Пореска управа објавила календар измиривања пореских обавеза фирми за јун

Пореска управа објавила је календар измиривања пореских обавеза фирми у јуну а према њему 5. јуна истичу први рокови и то за достављање обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у мају као и о обављању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за мај.
Фото: Unsplash

Фирме би до 12. јуна требало да поднесу пореске пријаве и плате порез на премије неживотних осигурања а порески дужници из члана 10. Закона о ПДВ да поднесу пореске пријаве за порез на додату вредност и да плате ПДВ за месец мај.

Највише рокова истиче 15. јуна и то за плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за мај, плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за месец мај.

До 15. јуна је неопходно поднети пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за мај, поднети пореске пријаве за порез на додату вредност, као и образац ПИД ПДВ 1 за мај ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранство.

Такође 15. јун је рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за мај, плаћање акцизе за другу половину маја, подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за мај, као и подношење пријаве о обрачуну и плаћању акцизе на струју за крајњу потрошњу за мај.

Фирме су, према овом календару обавезне да до 29. јуна поднесу пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица, као и више пореских биланса за прошлу годину.

Реч је о пореском билансу обвезника пореза на добит правних лица, пореском билансу сталне пословне јединице, затим за недобитне организације које примењују контни план за буџетски систем, контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике или контни оквир за банке, као и за недобитне организације које примењују контни оквир за Народну банку Србије.

Уз ове пореске билансе подносе се прописани обрасци и остала прописана пословна документација а до 29. јуна неопходно је плаћање разлике између коначно обрачунатог пореза на добит за 2022. годину и плаћених аконтација.

Последњег дана у јуну истиче рок за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за мај ове године, као и за плаћање обрачунате акцизе за прву половину јуна.

Zvanični kurs dinara prema evru u ponedeljak 117,2771

Преузмите андроид апликацију.