Почетна > Србија
Србија

Покрајински буџет биће увећан за 6,2 милијарди динара – рекордних 122,9 милијарди у покрајинској каси

На 25. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, која ће се одржати у уторак 29. августа, прва и најважнија тачка дневног реда биће Предлог ребаланса буџета АПВ за 2023. годину. Повећан прилив средстава од пореза на добит који плаћају правна лица резултирао је већим обимом средстава у покрајинском буџету и потреби да се за релативно кратко време приступи другом ребалансу буџета.
Фото: Градске инфо

Како се наводи у Образложењу Предлога ребаланса, Агенција за привредне регистре објавила је податке из прелиминарне збирне обраде финансијских извештаја за 2022. годину, а на бази којих је евидентан знатан раст профитабилности привредних субјеката чије је седиште на територији АП Војводине. У складу са тим, ревидирана је процена остварења прихода из овог пореског облика у износу знатно већем од онога који је планиран актуелним буџетом.

У односу на почетни буџет АПВ за 2023. годину, покрајински буџет повећан је за 13%. Са додатним приливом од 6,2 милијарди динара, буџет Аутономне покрајине Војводине након ребаланса износиће чак 122,9 милијарди динара.

Приоритети у распореду повећаног обима средстава приликом израде ребаланса покрајинског буџета били су следећи:

– улагања у развој;

-обезбеђивање одговора за санирање последица временских непогода које су у јулу задесиле више места у Војводини;

-обезбеђивање финансијске сигурности већим резервисањем, а ради омогућавања интервенција и довољног нивоа флексибилности буџета (интервентна средства буџетских и робних резерви).

Капитални део буџета, који је везан за инвестиције и има развојни карактер, предложеним ребалансом износи 45,5 милијарди динара, и повећан је за 4,3 милијарде у односу на актуелни буџет.

Увидом у Предлог ребаланса буџета, уочљиво је да је за здравство планирано додатних 1,65 милијарди динара. Додатна средства биће опредељена за: опремање Камeнице 3 с ПЕТ центром, набавку медицинске и немедицинске опреме за Клинику за кардиоваскуларну хирургију, магнетне резонанце за Општу болницу у Суботици, а повећана су и капитална улагања у развој квалитета и доступности здравствене заштите.

Износ од 500 милиона динара биће дозначен градовима и општинама за санирање последица невремена које је погодило више места у АПВ у јулу месецу. У складу са тим, Граду Новом Саду, који је претрпео највећу штету, биће додељено 250 милиона динара. Општини Бачка Паланка доделиће се 100 милиона динара. По 50  милиона динара помоћи издвојиће се за Сремску Митровицу, Шид и Руму.

Дирекцији за робне резерве АП Војводине опредељено је 100 милиона динара за набавку грађевинског материјала и агрегата за струју за хитну набавку у условима ванредних ситуација.

У области пољопривреде и водопривреде издвојено је додатних 450 милиона динара за уређење и одржавање каналске мреже хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, повећање капацитета за наводњавање и за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта.

У области привреде издвојена су већа средства, и то за: набавку нове опреме, Гараницијски фонд, јачање капацитета малих и средњих предузећа, социјално предузетништво и пословне инкубаторе.

У области саобраћаја биће подржана израда пројектно-техничке документације за саобраћајну инфраструктуру, с циљем повећања безбедности на путевима. Нова средства планирана су и за пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја, за реконструкцију саобраћајне инфраструктуре, пешачких и бициклистичких стаза, као и за формирање катастра путева другог реда.

У области социјалне заштите издвојиће се додатних 405 милиона динара за модернизацију инфраструктуре и унапређење програма услуга које пружају установе социјалне заштите.

За развој туризма кроз субвенције предузећима, обезбеђено је додатних 195 милиона динара. За санацију, реконструкцију и опремање Информационог центра на Иришком венцу обезбедиће се око 170 милиона динара.

У области спорта се настављају улагања у опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара. Поред тога, средства ће бити усмерена и за пројекте развоја спорта и спортских клубова који се такмиче у највишим спортским ранговима, као и за пројекте омладинске политике. За ову област укупно је планирано додатних 170 милиона динара.

У области културе и заштите културног наслеђа биће финансирани радови на хидроизолацији и климатизацији Архива Војводине, као и завршетак радова на потковичастој кули Вршачке куле. Поред тога, новац у буџету је обезбећен за обнову крова и фасаде на објекту Српске православне цркве у Локу, као и крова на цркви Светог Луке у Купинову.

За подршку установама високог образовања и студентског стандарда, биће обезбеђена додатна средства. Такође, средства ће се издвојити и за унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама.

Овим ребалансом биће обухваћена и средства усмерена на санирање штете, која је током невремена настала на објектима високообразовних установа. Факултету техничких наука у Новом Саду биће усмерено 14,4 милиона динара, Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици осам милиона динара. За санирање штете на објекту Научно-технолошког парка у Новом Саду планирано је 4,7 милиона динара.

Gradi se još jedna biciklistička staza

 

Преузмите андроид апликацију.