Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Одржана последња седница Скупштине Града за ову годину

Јуче је одржана 35. по реду седница Скупштине Града Новог Сада. Ово је истовремено и последња седница Скупштине Града у текућој години.
Фото: Град Нови Сад
На седници су усвојене одлуке и планови за наредну годину, као и донета решења о разрешењу и сагласности о изменама предузећа и институција Града Новог Сада.

Укупно су усвојена 64 акта.

Усвојени акти:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада

2. Одлука о измени и допунама Одлуке о комуналној милицији

3. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

4. План генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада

5. План детаљне регулације Старог Мајура у Петроварадину

6. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину

7. Одлука о изради плана генералне регулације општеградског центра јужно од Футошког пута у Новом Саду

8. Одлука о изради плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци

9. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду, (локалитет Савска улица)

10. Одлука о изради плана детаљне регулације за пословање на улазном правцу источно од пута IБ-12 у Новом Саду

11. Одлука о Програму уређивању грађевинског земљишта за 2023. годину

12. Одлука о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2023. години

13. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду

14. Одлука о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2023. годину

15. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу

16. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину

17. Одлука о изменама Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2022-2031. године

18. Локални акциони план за управљање миграцијама у Граду Новом Саду за период 2022-2025. године

19. Одлука о Програму контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Граду Новом Саду и процене ризика по здравље за 2023. годину

20. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Општине Алања, Република Турска

21. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Општине Тиват, Црна Гора

22. Одлука о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

23. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

25. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину

26. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2023. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

27. Одлука о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину

28. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2023. годину

29. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину

30. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину

31. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину

32. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину

33. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину

34. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину

35. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину

36. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2023. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2023. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2023. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2023. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2023. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2023. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2023. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2023. годину

54. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2023. годину

55. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2023. годину

56. Решење о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину

57. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину

58. Решење о давању сагласности на Програм рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2023. годину

59. Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину

60. Извештај о спровођењу Плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године

61. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Републици Србији за потребе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, без накнаде

62. Оставка на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

63. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

64. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Радне групе „Зелена столица“

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава

Šta će se finansirati iz gradskog budžeta u 2023. godini?

 

 

 

Преузмите андроид апликацију.