Почетна > Србија
Србија

Обавеза понуђача да имају законског заступника

Агенција за привредне регистре подсетила је на обавезу да сва лица регистрована у Регистру понуђача имају обавезу регистрације података о промени законског заступника.
Фото: Pixabay/Daniel_B_photos

Обавеза регистрације података о промени постоји и након што су промену регистровали у статусном регистру.

Како наводе законима о јавним набавкама и о поступку регистрације прописано је да је подносилац дужан да Агенцији поднесе регистрациону пријаву промене податка о понуђачу у року од 15 дана од дана настанка промене или документа, који су предмет регистрације.

Уз пријаву промене законског заступника понуђача прилаже се и уверење из казнене евиденције за законског заступника.

Како се наводи Регистратор Регистра понуђача има могућност прибављања документације по службеној дужности и то податка да ли се нови заступник привредног друштва налази у казненој евиденцији или не.

Уколико се нови заступник налази у казненој евиденцији мора лично да се обрати МУП-у ради добијања извештаја из казнене евиденције.

АПР наводи да ће у случају када понуђач нема уписан податак о законском заступнику, регистратор по службеној дужности брисати то правно лице из Регистра понуђача.

Veća spoljnotrgovinska robna razmena Srbije i Tunisa

Преузмите андроид апликацију.