Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Нови Сад добија паркинг за кампинг одмориште

Између Кинеске четврти и Сунчаног кеја, Нови Сад ће добити паркинг за кампинг одмориште. Тендер за изградњу, са израдом техничке документације већ је у току.
Фото: PrtSc/Пројектни задатак

Простор о којем је реч предвиђен је за краће боравке.

Он би могао да се опише као паркинг за кампер возила са неопходном инфраструктуром и стандардним камперским сервисом.

Градска кампинг одморишта (кампер стопови) постављају се у непосредној близини градских туристичких атракција, у близини старих делова града, популарних шеталишта, тврђава и замкова, културолошких атракција, базена или градских плажа.

Планирани радови подразумевају: изградњу паркинга, интерне саобраћајнице и планираних пратећих садржаја; постављање монтажно-демонтажних објеката у функцији обезбеђења минималних хигијенско-техничких услова за кампере, прикључке на водоводну и канализациону мрежу, спољно уређење са пејзажном архитектуром и осветљењем као и оградом по ободу комплекса, који ће чинити целовиту просторну целину.

Потребно је планирати контролни пункт, из правца запада, који ће омогућити долазак возила, контролисан од стране чувара, уз помоћ рампе са аутоматом за наплату.

Приступ кампинг одморишту преко контролне рампе за пешаке обезбедити и преко насипа која се налази на западном делу.

Тако се омогућава да сви они који бораве унутар овог простора могу да изађу на Сунчани кеј, уз помоћ наплатне картице коју су добили на самом улазу у кампинг одмориште.

Предвиђена је и приступна улица у асфалту, која прати линију паркинг места који су намењени краткотрајном задржавању – привремени паркинг и линију дуготрајног задржавања.

Привремено паркирање је намењено за кампере који ће у краткотрајноном временском периоду боравити на дефинисаном „еко бехатон растеру“ и обележеној зеленој површини која ће се налазити уз свако паркинг место.

Укупан број паркинг места, укључујући и привремена, би износио 27.

Поред асфалтиране улице приступ паркинзима кампинг одморишта на дужи период ланираних на јужном делу одморишта, обезбеђен је преко туцаника или привремених паркинг места која су дефинисана у зони асфалтиране улице.

Поред обезбеђених паркинг места, планирати да део површине заузима већа зелена површина, на којој је могуће обезбедити простор за камповање, а место за дружење се налази на источном делу код евакуационог излаза и тиме се зонски одваја од места за одмор и места за паркирање.

На зеленој површини поред потребног уређења постојеће вегетације, предвиђена су слободна/празна места на травнатој површини за камповање за оне који долазе бициклом – тзв. „social point“.
Фото: Pixabay/ane_mali

Простор је потребно опремити функционалним стубићима – прикључним сервисним стубићима струја.

Поред камперског сервиса планирати санитарни контејнер са простором за дружење. Простор комплекса опремити са три бетонске чесме.

Кампинг одмориште имаће видео надзор и „wifi“.

Kisačka ulica od danas ponovo otvorena za saobraćaj

Преузмите андроид апликацију.