Почетна > Нови Сад

Нови Сад Новосадске приче

Нестварна места: Ковиљски рит (ВИДЕО)

Ковиљско – петроварадински рит представља комплекс барско-мочварних и шумских екосистема (5.895 ха), са бројним животним заједницама, функционално повезаних у интегралну целину.
Фото: Војводина уживо
Војвођански ритови су сведоци некадашњег изгледа приобаља великих равничарских река.

Сама реч рит потиче од немачке речи “Ried” и означава речну шуму у плавном подручју, испресецану барама, мочварама или ливадама (зависно од периода године).

Ковиљски рит се протеже левом страном Дунава, од Новога Сада до села Гардиновци.

Ко год је прошао аутопутем од Београда ка северу, просто је морао да спази импозантну шуму са бачке стране моста код Бешке. То је Ковиљски рит.

Темељне вредности овог простора су очуваност и разноврсност изворних облика ритова (аде, рукавци, баре, мочваре), очуваност и бујност изворних биљних заједница ритова (шуме, ливаде, трстици, шевари), разноврсност и богатство фауне (206 врсте птица и 24 врсте риба), нарочито присуство ретких и проређених врста.

Фото: Војводина уживо

Због својих изузетних природних вредности Ковиљско-петроварадински рит је 1989. године проглашен за међународно значајно станиште птица (ИБА), 2005. год проглашен за међународно значајно подручје биљака (ИПА), 2004. године је увршћен у списак заштићених подручја зависних од воде и значајних за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се на списку влажних подручја Рамсарске конвенције (2012).

Већи део подручја је такав да се водостај природно мења у односу на ниво воде у Дунаву, односно често ће делови острва и шуме бити под водом у пролећним месецима.


U novosadskoj Radnoj zoni Kać otvorena jedna od najvećih fabrika „Kontinentala“ u svetu (FOTO)

Преузмите андроид апликацију.