Почетна > Нови Сад > Актуелно

Актуелно Нови Сад

Лева обала Дунава пред великим уређењем: Спрема се револуционарни излазак Новог Сада на велику реку безмало цела јужна страна града ће изаћи на воду

Генерални урбанистички план града Новог Сада предвиђа уређење приобаља, које би требало да привуче како Новосађане тако и госте, а да истовремено град заштити од високог водостаја Дунава, а посебно важна у том смислу је Каменичка ада.
Фото: PrtSc

На Каменичкој ади је, на делу прве одбрамбене линије, планирана веслачка стаза, која ће задовољавати ФИСА стандарде, захтеве Светске веслачке организације, што ће омогућити веслачима да безбедно вежбају, али и одржавање такмичења, која доносе финансијску добит, не само од реклама, појаснио је недавно  директор ЈП „Урбанизам” Душан Миладиновић.

– Уз веслачку стазу је је планирано уређено купалиште, плажа дужине око 1.400 метара, која не би била плављена када је високог водостај, и где би вода била благо проточна, чистија него у Дунаву, а предвиђен је и уређен простор за пецање. Такође, развија се циклотуризам , јер је ту предвиђен центар за бициклисте, због Еуровело стазе. Планиране су и пешачке и бициклистичке стазе на Каменичкој ади и делом на Рибарском острву. Предвиђен је и комплекс намењен културним садржајима, као и простор за спорт и рекреацију. Један део површине намењен је за глампинг туризам, а планиран је хотелски комплекс. Веслачка стаза ће регулисати подземне воде и држати их на стабилном нивоу, па неће бити проблема са септичким јамама и њиховим изливањем, као што је то сада случај. Регулисаће ниво и на Каменичкој ади, јер је проблем кад подземне воде дођу испод кореновог система и тада долази до исушивања дрвећа и пропадања шумског подручја, а с овим то регулишемо – појашњава Миладиновић.

Фото: PrtSc Zavod za urbanizam
22,5 хектара површина која ће бити урбанизована

Планирањем атрактивних садржаја у приобаљу повећава се квалитет живота становника али се ствара и прилика за привлачење нових инвестиција и реализацију капиталних пројеката од значаја за Град Нови Сад, Аутономну покрајину Војводину и Републику Србију. Основни концепт развоја треба да буде планирање висококвалитетног пејзажног простора са визуелним и физичким приступима обали током целе године, формирање приобаља које представља место рекреације, спорта, туризма али и место где се станује и ради. Наиме, у плану је урбанизација земљишта које се налази на простору некадашњег бродоградилишта, као и његове околине, прилаза Рибарском острву и Дунаву, површине од скоро 22,5 хектара. Такође, дефинисане су и површине и њихове намене, међу којима су одвојени простори за стамбено-пословне објекте, туристичко-спортско-рекреативне површине (на 7.000 квадратних метара са затвореним и отвореним спортским објектима), паркинзи, зелене површине и друго.

Траса и техничко решење доградње прве одбрамбене линије у потпуности су усклађени са положајем стубова будућег моста у продужетку Булевара Европе

Такође, сва постојећа квалитетна вегетација биће задржана и уклопљена у новопланирано решење, док ће саобраћајнице пратити а паркинге покривати високо лишћарско дрвеће. Уз наглашену декоративну вегетацију, у плану је и поставка комплентог урбаног мобилијара и јавне расвете.

Основни концепт саобраћајне инфраструктуре на посматраном простору биће повезивање нових саобраћајница на већ постојеће, што је дефинисано у Плану генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду.

Када је реч о водној инфраструктури, она подразумева снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода, као и одбране од поплава. То значи да ће се водоводни систем Града Новог Сада, који већ постоји на овом простору, додатно проширити, док је у плану изградња канализационе мреже сепаративног типа.

Сва постојећа квалитетна вегетација биће задржана и уклопљена у новопланирано решење, док ће саобраћајнице пратити, а паркинге покривати високо лишћарско дрвеће

Што се тиче одбране од поплава, предвиђена је доградња прве одбрамбене линије која ће се повезати са постојећим земљаним насипом, а којом ће се предметни простор бранити од високог нивоа Дунава, чија је вероватноћа појаве једном у хиљаду година. Важно је истаћи да су траса и техничко решење доградње прве одбрамбене линије у потпуности усклађени са положајем стубова будућег моста у продужетку Булевара Европе.

Све наведено треба да задовољи еколошке и функционалне критеријуме како би се спречио сваки вид загађивања ваздуха, воде и тла, због чега ће планско решење у потпуности бити усклађено са условима Покрајинског завода за заштиту природе.

Градска концертна дворана: Бајићеви ученици, студенти Академије и оркестар Камерата сутра ће ујединити своје гласове и звуке

Преузмите андроид апликацију.