Почетна > Бизнис
Бизнис

Консултације о изради Националног програма за рурални развој

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је да је почео консултативни процес у вези са Нацртом Националног програма руралног развоја за период 2022-2024. године, који ће трајати до 22. новембра.
stara planina
Фото: Танјуг/Александар Ћирић

Нацрт Програма стављен је на увид јавности и путем веб-сајта Е-консултације.

Сви заинтересовани могу да доставе своје коментаре и сугестије на Нацрт програма на електронску адресу branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs  до 22. новембра.

Национални програм руралног развоја представља средњорочни оперативно-плански документ којим се регулише спровођење политике руралног развоја у Србији за период 2022–2024.

Тим документом дефинисане су полазне основе, општи и спечифицни циљеви политике руралног развоја, врсте мера и основна правила за имплементацију, као и индикатори за мерење остварења циљева.

Поред тога, предвиђени су и финансијски оквири на нивоу основних група мера.

Програм редставља ближу разраду циљева и праваца развоја руралних подручја дефинисаних Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Србије за период 2014-2024. године.

Програмом је дефинисана и динамика и начин ускладивања са правним тековинама Европске уније (ЕУ).

Raste broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog interneta

Преузмите андроид апликацију.