Почетна > Србија
Србија

Клинички центар Србије добија три гараже и хелидром

Министарство здравља објавило је данас јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, одржавање и управљање три гараже са хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског клиничког центра Србије.
Фото: Pixabay/premier56

Реч је о гаражама „Ресавска“, „Централна-Хелидром“ и гаража „Делиградска“, а на тендер се могу пријавити домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају предвиђене услове. Процењена вредност пројекта је 3,3 милијарде динара или 28,3 милиона евра. Такође, рок трајања концесије може бити најдуже 35 година.

Пројекат „Расавска“ предвиђа изградњу објекта гараже између клиника Лаза Лазаревић 1 и Друрге хируршке клинике и поликлинике са стационаром.

За тај објекат постоји израђено идејно решење, а што се тиче планских докумената на освнову којих ће се радити пројектно-техничка документација, у току је верификација урбанистичког пројекта.

Гаража ће имати шест нивоа и имаће 639 паркинг места од чега је 65 за особе са инвалидитетом. Укупна бруто површина објекта биће 21.859 метара квадратних. Гаража „Централна – Хелидром“ планирана је на месту данашњег паркинда испред Клинике за неурохирургију на локацији садашњег неусловног хелидрома. Предност одабране локације је у томе што се налази у самом централном делу УКЦС и тако има пођеднаку удаљеност од свих болница.

На крову ове гараже биће изграђен болнички хелидром. За овај објекат још увек не постоји изграђен идејни пројекат, а у току је израда концептуалних решења и припрема документације за израду урбанистичког пројекта.

Гаража ће имати шест нивоа, а укупно ће имати 250 паркинг места, од чега је 25 за особе са инвалидитетом. Укупна бруто површина објекта је 9.000 метара квадратних.

Гаража „Делиградска“ је планирана на углу Делиградске и Др Косте Тодоровића на зеленој површини која се и сада највећим делом користи за паркирање. Имаће укупно 1.000 паркинг места, а и овде ће по закону 10 одсто бити за особе са инвалидитетом. Укупна бруто површина објекта је 25.000 квдратних метара.

Концесија неће бити додељена у фазама већ ће поступак бити спроведен без преквалификације.

Једнократна концесиона накнада Министарству здравља неће се плаћати у новцу већ у обавези изградње хелидрома од стране и о трошку концесионара, уз обавезу да га преда у целости држави на коришћење и управљање одмах по изградњи.

Први део концесионе накнаде који се исплаћује као једнократна, процењује на износ од 510.000 евра, што је и процењена вредност изградње хелидрома. Други део се исплаћује годишње по изграђеном паркинг месту и одговара износу годишње концесионе накнаде понуђене од стране концесионара.

Након изградње све три планиране гараже, Министарство здравља има право да од концесионара захтева да уместо наплате годишње накнаде, искористи право да користи минимум пет одсто од укупно изграђених паркинг места, у гаражи „Централна-Хелидром“, на етажама и позицијама које одабере.

Као критеријуми за избор понуде наводе се највиша понуђена годишња концесиона накнада, број година трајања концесије и рок изградње гараже „Ресавска“. Рок за изградњу гараже „Ресавска“ износи шест месеци од стицања услова за градњу. Годишња накнада не може бити мања од 9.455 динара по паркинг месту, а укупна годишња концесиона накнада, за свих 1.889 планираних паркинг места не може бити нижа од 17,86 милиона динара.

Износ је једнак пет одсто од укупних процењених годишњих прихода од издавања 1.889 паркинг места, који износе 357,2 милијарде динара.

Потребно је да је имао искуства у изградњи најмање три хелидрома. У случају конзорцијума један члан конзорцијума мора самостално да испуњава тај услов.

Позив је објављен у дневном листу „Политика“, а рок за подношње понуде је 60 дана од дана објављивања јавног позива у Службеном гласнику, до 12 сати. Понуде морају бити достављене на српском језику ћириличним писмом.

 

Преузмите андроид апликацију.