Почетна > Србија
Србија

Када и како се доносе привремена решења и коначни обрачуни висине пензија

Привремено решење о аконтативном износу пензије доноси се онда када су испуњени услови за остваривање права на пензију, али се, на основу чињеница и података утврђених у матичној евиденцији Фонда ПИО, не може одлучити о коначном износу пензије. У привременом решењу се наводи из којих разлога није могуће одредити коначан износ пензије.
Foto: PIO fond

Фонд ПИО по службеној дужности потражује недостајуће податке и доноси коначно решење, када се отклоне разлози привремености решења, односно када се прибаве подаци који су потребни за доношење коначног решења. Ако у року од три године од дана правоснажности привременог решења нису утврђене недостајуће чињенице и подаци, аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по службеној дужности.

Ако се утврди да је кориснику исплаћен мањи аконтативни износ пензије од коначног износа, Фонд ће исплату износа разлике извршити кориснику у целости одједном.

Ако се утврди да је кориснику исплаћен већи аконтативни износ пензије од коначног износа, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више исплаћеног износа. О начину повраћаја, Фонд и корисник пензије се споразумевају. Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја износа разлике, Фонд врши обуставу до 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај начин износ разлике не измири.

Законски рок за доношење решења о правима из пензијског и инвалидског осигурања је до 60 дана и у 90 одсто предмета Фонд ПИО доноси решења у овом року. Када недостају подаци за неки од периода осигурања, поступак се продужава до обезбеђења података.

Како би утицали на брзину трајања поступка за остваривање права на пензију, будући корисници пензија би требало да врше проверу свог оствареног стажа осигурања и уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. РФ ПИО је омогућио странкама да информације о својим подацима унетим у матичну евиденцију Фонда могу да добију не само на шалтерима Фонда, већ и преко сајта Фонда, путем својих рачунара, користећи јединствени ПИН код. Грађани могу, уз попуњен захтев и личну карту, да добију ПИН код бесплатно на шалтерима свих филијла и служби филијала Фонда одмах по поднетом захтеву. ПИН код може да се користи неограничено, гарантује заштиту података и сигурност увида.

RFZO: Nema nestašice antibiotskih sirupa, za sinacilin adekvatna zamena

 

Преузмите андроид апликацију.