Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Институт у Сремској Каменици: 220 нових кревета и још један хелиодром

Како је наведено у документацији, потребно је обезбедити просторни развој постојећих, али и нових, специјализованих болница на комплексу института у Сремској Каменици.
Фото: Покрајинска влада

Потребно је да се омогући одговарајуће функционисање ових значајних установа, али и максимално сачува простор заштићеног природног добра, а све према условима надлежног завода за заштиту природе.

Нови болнички објекат планира се на простору западно од главне зграде.

Источно од објекта магнетне резонанце планира се ПЕТ сцан центар, који даје 3Д слике функционалних процеса у телу и пружа информације о метаболичким процесима тј хемији органа и ткива. Његова изградња је у току.

Планира се замена административне зграде и изградња болничког објекта за потребе поликлиничког лечења и администрације.

Тренутно постоји 700 постеља, а могуће је обезбедити још 220. Планом се оставља и могућност изградње саобраћајница за возила хитних служби.

Унутар комплекса, планирана је изградња кружне раскрснице на централном делу платоа.

Централно острво кружне раскрснице могуће је организовати за слетање мањих хеликоптера.

Постојећи хелиодром се задржава, а у складу са потребама и могућностима могућа је изградња хелиодрома на објектима и другим расположивим површинама.

Паркирање се планира на две позиције, на већ формираним површинама, уз могућност повећања капацитета изградњом спратних гаража, спратности до Су+П+2. Предвиђено је 808 места на отвореном, док се не изграде гараже, а потом 1.093 са изграђеном већом гаражом и 1.453 са изграђене обе гараже.

Фото: Покрајинска влада

Јавни тоалет планира се на слободном простору у позадини Конгресног центра. Објекат је приземни, капацитета око десет кабина, са претпростором за контролу, наплату и одржавање.

Парк представља једну од основних карактеристика овог простора и има додатну здравствену улогу.

Из тог разлога предвиђа се унапређење могућности коришћења природних бенефита од стране корисника и посетилаца.

Објекат је саграђен 1960. године и током година је дограђиван и надограђиван, те садашња корисна површина износи 33.734 м2.

Evo koliko će Fruškogorski koridor skratiti putovanja Novosađanima (FOTO)

Преузмите андроид апликацију.