Почетна > Србија
Србија

Дан заштите природе Србије

Дан заштите природе Србије установљен је Законом о заштити природе 2009. године како би се јавности представио значај очувања природне баштине.
дан
Фото: PrtSc/Завод за заштиту природе Србије

За Дан заштите природе у Србији одабран је 11. април зато што је тога дана 1949. године први пут установљен статус једног подручја као заштићеног природног добра, а то су водопади у оквиру Споменикa природе „Велика и Мала Рипаљка“ на територији општине Сокобања.

Србија представља један од 158 центара светског биодиверзитета и 6 центара европског биодиверзитета. Велики број различитих типова станишта присутних у нашој земљи, од барских и мочварних, преко преосталих степа, пешчара и континенталних слатина, до очуваних шумских заједница прашумског карактера у кањонима и клисурама дивљих река и планинских и високопланинских области, омогућили су присуство разноврсног биљног и животињског света.

У Природњачком центру у Свилаjнцу организована радионица „Знањем прoтив страха“.

Данас у Србији постоји готово 500 заштићених подручја. Она су класификована у 7 врста, и то: строги резерват природе, специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе.

Како допринети очувању ресуса и унапређењу заштите природе?

Одговорно трошење ресурса које има у виду потребе будућих генерација, као и добробит свих живих бића на планети је циљ који морамо остварити заједно. Постоји велики број корака који се могу предузети у унапређењу заштите природе:

  • Смањена употребе електричне енергије,
  • Рециклирање отпада,
  • Смањена употреба моторних возила,
  • Употреба алтернативних извора енергије,
  • Пошумљавање,
  • Употреба природних материјала,
  • Компостирање,
  • Узгој сопствених намирница.

Svetski kongres zaštite prirode

 

Преузмите андроид апликацију.