Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Бициклистичка стаза у Футошкој улици ускоро потпуно преуређена

Промовишући културу бициклизма и подстичући суграђане да више користе бицикл као превозно средство, Град Нови Сад континуирано улаже средства у побољшање и проширење мреже бициклистичког саобраћаја, која се тренутно у Новом Саду распростире у дужини од преко 90 км.
Фото: УГЗИНС

 

У последњих десет година изграђено је 26 км нових, а реконструисано преко 10 км постојећих бициклистичких стаза.

На Футошком путу била је знатно отежана вожња бициклом због оштећења на стази, изазваних разгранатим кореновим системом. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је током августа 2021. године приступила реконструкцији обостраних пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута у Новом Саду, а због комплексности и саме дужине стазе, траса је подељена у више етапа.

Најпре су изведени радови на деоници од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла у дужини од 3,3 км. Ови радови, реализовани уз суфинансирање Управе за капитална улагања АПВ, завршени су у априлу месецу 2022. године.

Фото: УГЗИНС
Затим се приступило и реконструкцији 900 м дуге деонице од Улице Хајдук Вељкове до Улице Антона Чехова и Нови Сад је у јулу месецу постао богатији за још једну етапу уређене бициклистичке стазе на Футошком путу.

Узимајући у обзир еколошки аспект и важност зеленог фонда у нашем граду, приликом извођења радова на Футошком путу нарочита пажња посвећена је очување сваког стабла, чиме је задржан карактеристичан визуелни идентитет ове улице, који је изграђен на дрворедима платана и дугом линијском зеленилу На деоницама где дозвољавају просторне могућности, бициклистичка стаза уадаљена је од кореновог система, чиме су отворене нове зелене површине на којима ће се извршити садња различитих група зеленила (високо листопадно дрвеће, украсно шибље и др.). Тамо где није било могуће применити овакво решење, извршено је орезивање крошње и пропорционално томе и орезивање кореновог система, како би се стазе осигурале од девастирања, а истовремено обезбедила стабилност самог стабла.

Фото: УГЗИНС

У склопу ове инвестиције, сем проширења постојећег линијског зеленила, уређена су аутобуска стајалишта, као и платои испред школа и осталих јавних установа, постављен је урбани мобилијар и платформе за успорење саобраћаја на споредним правцима, а побољшана је и саобраћајна сигнализација.

За реконструкцију пешачких и бициклистичких стаза на Футошком путу у буџету Града до сада је издвојено 240,5 милиона динара, а са даљим улагањем наставиће се и у наредном периоду. Преостало је још да се уреди деоница од Улице Антона Чехова до Булевара ослобођења, чиме ће комплетна траса бити естетски унапређена, а корисницима двоточкаша омогућена лагодна и сигурна вожња.

Više novca za gradske investicije, važan dalji razvoj Radne zone sever 4

Преузмите андроид апликацију.