Почетна > Србија
Србија

Београд ускоро добија два нова заштићена подручја

Секретаријат за заштиту животне средине најавио је да је у току поступак стављања под заштиту два нова подручја у Београду, предела изузетних одлика „Ада Циганлија“ и заштићеног станишта „Зимовалиште малог вранца“.
Фото: WikimediaCommons/Magyshadow

Такође, Секретаријат је започео и процедуру стављања под заштиту предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда“, тако да је предмет достављен надлежном министарству на даље одлучивање.

Завршена је и израда и пројекта валоризације вештачког језера Бела река, а тренутно је у изради валоризација предела Шупља стена и Степин луг, док је за 2023. годину планирана израда валоризације Грочанске аде.

„Секретаријат тежи да и будућности настави са заштитом природних добара, не угрожавајући развој града Београда. Један од основних циљева овог секретаријата јесте повећање процента површина које имају статус заштићених подручја на територији града. Од укупне површине града Београда, зелене површине заузимају 31 одсто, од тога шуме 16, а јавне зелене површине 15 процената“, наводи се у саопштењу на сајту града.

Заштићена подручја на територији града Београда обухватају 1,89 одсто површине укупне територије града, док је у плану да се у наредне две године проценат заштићених подручја повећа на 2,54 одсто.

Законом о заштити природе прописана је процедура проглашења заштите и да би неко подручје добило статус заштићеног подручја, мора имати изражену геолошку, биолошку, екосистемску или предеону разноврсност, да је значајно као станиште врста птица и других значајних миграторних врста у складу са међународним прописима.

Први корак је подношење иницијативе за проглашење заштићеног подручја Заводу за заштиту природе Србије, који израђује студију заштите којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту, као и начин управљања подручјем.

Поступак је покренут када Завод достави студију заштите надлежном министарству и обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја, наводи се на сајту Града.

Vina sa Telečke zaravni

Преузмите андроид апликацију.