Почетна > Србија
Србија

50 милиона за систем управљања комуналним отпадом за шест општина у Војводини

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине на основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за финансирање и суфинансирање израде техничке документације и изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом определио је средства за шест општина.
Foto: PrtSc/balkangreenenergynews

Општи циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката из области заштите животне средине и одрживог развоја – унапређење система управљања комуналним отпадом. Програм интегрисаног управљања комуналним отпадом хемикалијама и биоцидним производима.

Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 50.000.000,00 динара. Конкурс је спроведен у шест општина: Ади, Бечеjу, Новој Црњи, Апатину, Суботици, Бачком Петровацу и Жабљу.

Свечано потписивање уговора одржаће почетком децембра у згради Покрајинске владе

Због све већих количина и штетности по околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема савременог света. Човек је својим активностима одлучујући чинилац у промени животне средине. Комунални чврсти отпад по дефиницији укључује отпад из домаћинства као и други отпад који је због своје природе и састава сличан отпаду из домаћинства. С обзиром да већину комуналног отпада чини отпад настао у домаћинствима, његово генерисање је повезано са стилом живота.

Foto: balkangreenenergynews.com

За управљање чврстим комуналним отпадом главну одговорност има локална власт. То је комплексан задатак, који захтева одговарајуће организационе капацитете и сарадњу између бројних заинтересованих страна у приватном и јавном сектору. Приликом израде плана управљања комуналним отпадом потребно је обезбедити активно учешће јавности у свим фазама доношења одлука и у процесу усвајања докумената, сагласно принципима Архуске конвенције. Локални план управљања отпадом мора бити усаглашен са Националном стратегијом управљања отпадом Републике Србије.

Foto: balkangreeenenergynews.com

КОМДЕЛ је направио и пројекцију цена основних комуналних услуга у региону Западног Балкана на бази процене реалне куповне моћи становништва. Пројекција говори да би цене требало да се повећају 70 одсто у наредних три до пет година.

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva

 

Преузмите андроид апликацију.