Шта је БДП и зашто је важан? (ВИДЕО)

Бруто домаћи производ (БДП) је збирна вредност произведених добара и пружених услуга у једној земљи у одређеном временском периоду (најчешће годину дана).  То је економски израз који представља укупну продукцију финалних роба и услуга, остварену у националној економији, без обзира на власништво. Шта је БДП по глави становника? Колико је важан БДП за здраву економију … Настави са читањем Шта је БДП и зашто је важан? (ВИДЕО)