Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 23. новембар

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 15 извршилаца, средња медицинска школа-смер педијатријска сестра или општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад ПОМОЋНИ РАДНИК НА … Настави са читањем Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 23. новембар