Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 23. мај

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР – 5 извршилаца, завршена средња медицинска школа (смерови: педијатријска сестра или општи смер), положен стручни испит, лиценца ПОМОЋНИ РАДНИЦИ … Настави са читањем Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 23. мај