Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 22. мај

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду. СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР– 1 извршилац, седми ссс, знање енглеског језика, без обзира на радно искуство СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 1 извршилац, образовање: … Настави са читањем Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 22. мај