Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 13. фебруар

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду. ВАСПИТАЧ– 1 извршилац, пожељно поседовање лиценце, минимум 1 година радног искуства, обавезно знање енглеског језика ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР– 10 извршилаца, без обзира на … Настави са читањем Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 13. фебруар