Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 11. април

Програми и мере активне политике запошљавања које Град спроводи у циљу повећања запослености и смањења незапослености дају одличне резултате, те  Национална служба за запошљавање оглашава следећа радна места за позиције у Новом Саду. КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕФЕРЕНТ – 1 извршилац, најмање средња стручна спрема (без обзира на усмерење), без обзира на радно искуство, познавање рада на рачунару, … Настави са читањем Слободна радна места у Новом Саду ове недеље, 11. април