Постављен млекомат на улазу у Лиманску пијацу

Мле­ко­мат на ула­зу у Ли­ман­ску пи­ја­цу, по­ста­вљен је у по­не­де­љак, а ну­ди­ће све­же пу­но­ма­сно ко­зје и кра­вље мле­ко. Све­же по­му­зе­но, до­пре­мље­но мле­ко про­да­ва­ће се по це­ни од 150 и 200 ди­на­ра, а уко­ли­ко ко­ри­сник не­ма фла­шу, до­пла­ћу­је још 20 ди­на­ра, за пла­стич­ну фла­шу из „Фла­шо­ма­та“. Мле­ко је не­ку­ва­но, од­но­сно ни­је тер­мич­ки об­ра­ђе­но. Humanitarna akcija u … Настави са читањем Постављен млекомат на улазу у Лиманску пијацу